Meny
 
Fastpris
Når vi gir fastpris på rørleggertjenester er det ekte fastpris, det vil si inkludert rørdeler, kjøring, bom, parkering og alle andre mulige tillegg.

Vi ønsker å tilby faste priser før utførelse av arbeid. For standardiserte oversiktlige rørleggeroppdrag, om det er små serviceoppdrag eller større prosjekter, gir vi oftest en fastpris. Hvis prosjektet er mer komplisert, uvanlig eller er omfattende i størrelse, tar vi alltid en befaring før vi gir tilbud. Dette er gratis og uforpliktende.

Får å gi fastpris trenger vi en beskrivelse av hva som skal gjøres og bilder som illustrerer oppdraget, i mange tilfeller er ett enkelt bilde nok. Dette kan sendes til vår epost-adresse. Vi svarer raskt.