Meny
 
Våre tjenester
Hermes VVS tilbyr alle typer rørleggertjenester:
- Opppusing av bad
- Flytting av kjøkken
- Bytte varmtvannsbereder
- Bytting av stoppekran, hovedvannrør, vannmåler og reduksjonsventil
- Bytte sluk /soilrør
- Automatisk vannstopper – Lekkasjesikring
- Varmepumper
- Vannbåren gulvvarme til alle rom
- Serviceoppdrag
- Rehabilitering av gammelt anlegg
- Utbedring og begrensning av skader.